Договір публічної оферти

За цим Договором оператор продажу та доставки їжі КУРКАGO (далі – Продавець), з одного боку, та будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору публічної оферти (далі – Покупець), з іншого боку, далі разом – Сторони, уклали даний Договір публічної оферти, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, асортимент та детальна інформація про які міститься на сайті https://www.kurkago.com/.
При придбанні Товарів Покупці приймають умови цього Договору публічної оферти про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти (далі – Договір).
1.2. Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ) та Правил продажу Товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, даний документ є офертою, а факт здійснення покупцем замовлення в усній (по телефону) або письмовій (через сайт або електрону пошту) формі та отримання даного замовлення Продавцем є повним та безперечним прийняттям даного Договору та інформації, викладеної на сайті.
1.3. Договір є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки Товару Продавцем, відповідальності за невиконання умов цього Договору.
Приймаючи умови даного Договору, Покупець підтверджує, що:
– на момент купівлі Товару йому виповнилось 18 років;
– інформація, що надається під час замовлення Товарів, є правильною та актуальною;
– надана контактна інформація може бути використана з метою повідомлення про зміни в роботі, акційні пропозиції чи надання іншої інформації, пов’язаної з діяльністю Продавця.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на сайті https://www.kurkago.com/, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, асортимент та детальна інформація про який міститься на сайті https://www.kurkago.com/, спрямовану невизначеному колу осіб.
«Акцепт» – прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, асортимент та детальна інформація про який міститься на сайті https://www.kurkago.com/, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення замовлення Продавцю.
«Сайт» – сайт https://www.kurkago.com/.
«Товар» – страви та напої, які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на Сайті.
«Продавець» – оператор продажу та доставки їжі КУРКАGO.
«Покупець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що вступила в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.
«Замовлення» – належно оформлена заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього кошти.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через оператора по телефону:
(098) 207 47 30
(093) 198 96 16
або самостійно на Сайті.
4.2. Замовлення Продавцем приймаються щодня без перерви і вихідних з 10:00 до 19:00.
4.3. Щоб оформити Замовлення через Сайт Покупцю необхідно:
– обрати Товари, представлені на Сайті, їх кількість, та натиснути «В кошик», після чого Товар буде автоматично додано до розділу «Кошик»;
– заповнити дані у відповідній електронній формі замовлення, обрати спосіб оплати Товару тощо. При цьому Покупцем обов’язково вказується необхідна інформація в полях електронної форми з приміткою «*». В полях електронної форми з приміткою «необов’язково» інформація вказується Покупцем за бажанням;
– після закінчення замовлення вибрати функцію «Підтвердити замовлення».
У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за якість та вчасність надання послуг Покупцю при покупці Товарів на Сайті.
4.4. При оформленні Замовлення через оператора по телефону Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 4.3. цього Договору.
4.5. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання Продавцем у випадку, коли:
4.5.1. після завершення Покупцем дій по оформленню замовлення на Сайті, оператор Продавця у телефонному режимі зв’яжеться із Покупцем, за необхідності уточнить деталі замовлення, та підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення до виконання;
4.5.2. після здійснення Покупцем замовлення у телефонному режимі, оператор Продавця усно підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення до виконання.
4.6. У випадку, якщо оператор Продавця не підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення до виконання, таке замовлення вважається неоформленим та не підлягає виконанню Продавцем.
4.7. Покупець несе повну відповідальність за правильність та достовірність даних, вказаних ним при оформленні замовлення.
4.8. Продавець зобов’язується надати Покупцю усю інформацію, що пов’язана з Товарами, оформленням та виконанням замовлення, та є необхідною для здійснення вибору та оформлення замовлення.

5. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Товар доставляється Продавцем або шляхом самостійного вивозу із місця видачі замовлення. При неможливості зв’язатися з Покупцем за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону, Замовлення вважається анульованим.
5.2. Самостійний вивіз здійснюється Покупцем із місця видачі замовлення, вказаного оператором Продавця під час підтвердження Замовлення.
5.3. Територія доставки Товарів обмежена. Детальна інформація щодо території доставки та суми мінімального замовлення розміщена на Сайті. В місця, які не зазначено в даному розділі, доставка не здійснюється. Детальна інформація щодо адрес доставки надається за номерами телефонів, вказаними на Сайті.
5.4. Режим роботи Продавця та час доставки зазначаються на Сайті.
5.5. Затримки у доставці Товарів можливі за умови настання непередбачених обставини, що сталися не з вини Продавця.
5.6. Доставка Замовлення Покупцеві здійснюється Продавцем на адресу, вказану під час оформлення Замовлення.
5.7. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару.
5.8. При прийнятті Замовлення, Покупець зобов’язаний перевірити Товар на відповідність замовленому та цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого Товару, Покупець приймає Товар. Прийняття Товару Покупцем свідчить про те, що претензій до Товару не заявлено і Продавець повністю та належним чином виконав свій обов’язок щодо передачі Товару.

6. ВАРТІСТЬ ТА ОПЛАТА ТОВАРУ

6.1. Вартість Товару вказується в гривнях.
6.2. Загальна вартість Замовлення складається з вартості усіх Товарів, зазначених у підтвердженому оператором Продавця Замовленні Покупця, з урахуванням актуальної на час оформлення Замовлення вартості цих Товарів, вказаної на Сайті, усіх податків та зборів, а також з вартості доставки Товарів.
6.3. Загальна вартість Замовлення повідомляється оператором Продавця Покупцеві при оформленні Замовлення.
6.4. Оплата Товару здійснюється готівкою при отриманні замовлення або безготівковим розрахунком шляхом внесення оплати за допомогою сервісу LiqPay або при отриманні замовлення через термінал.
6.5. Оплата Товарів здійснюється в національній валюті України.
6.6. У випадку, якщо Покупцем було обрано безготівкову форму оплати вартості Замовлення, Товар передається Покупцю лише за умови оплати повної вартості Товару. У такому випадку оплата вартості Товару вважається здійсненою в момент зарахування відповідних грошових коштів на рахунок Продавця.
6.7. Продавець має право зупинити виконання Замовлення та/або скасувати Замовлення в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем обов’язку з оплати відповідного Замовлення.
6.8. Вартість та асортимент Товарів на Сайті можуть бути змінені Продавцем на власний розсуд в будь-який час без необхідності повідомлення про це Покупця. При цьому, вартість Товарів, що вказана на Сайті на час оформлення конкретного Замовлення, є актуальною для оформлення цього Замовлення.

7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. Покупець має право відмовитися від отриманого Товару неналежної якості після його огляду в момент прийому Товару.
7.2. В разі відмови від Товару неналежної якості, вартість якого була сплачена Покупцем шляхом безготівкового розрахунку, Продавець повертає кошти Покупцеві за Товар неналежної якості протягом 3-х банківських днів.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. За даним Договором Продавець бере на себе зобов’язання продати Товари, запропоновані до продажу на Сайті відповідно до оформленого належним чином Замовлення Покупця та умов цього Договору, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити замовлені ним Товари.
8.2. Даний Договір поширюється на всі Товари, розміщені на Сайті на момент здійснення Замовлення Покупцем.
8.3. Продавець зобов’язується:
– продавати Товари, передбачені умовами даного Договору;
– забезпечити можливість замовлення та оплати Товарів;
– надавати консультації з питань користування Сайтом та оформлення Замовлення;
8.4. Продавець має право:
– відмовити у продажі та/або передачі замовлених Товарів у зв’язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань відповідно до цього Договору;
– вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку;
– вносити зміни щодо інформації, розміщеної на Сайті в односторонньому порядку та на власний розсуд;
– залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем;
– змінювати умови та/або термін доставки Товарів Покупцю за умови повідомлення Покупця про такі зміни за вказаним ним при здійсненні Замовлення номером телефону;
8.5. Покупець зобов’язується:
– дотримуватись умов цього Договору;
– прийняти Товар належної якості, який відповідає замовленню Покупця;
– оплатити Товар до його отримання або в момент його отримання;
– перевірити кількість та найменування замовлених Товарів при їх отриманні.
8.6. Покупець має право:
– вимагати від Продавця продажу Товарів у відповідності до умов даного Договору та Замовлення.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.
9.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання придбаних ним Товарів.
9.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.
9.4. Продавець розглядає претензії Покупців протягом 30 (тридцять) робочих днів з моменту отримання таких претензій.
9.5. Покупець несе відповідальність за правильність внесених даних до форми Замовлення.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1 Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв’язку з його виконанням Покупець та Продавець вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.
10.2. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової претензії, що направлена рекомендованим листом засобами поштового зв’язку.
10.3. У випадку, якщо Покупець та Продавець не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України.

11. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Покупець дає свою згоду Продавцю на збір, обробку, накопичення, зберігання та використання своїх персональних даних (ім’я, номер мобільного телефону та інші персональні дані), а також передання їх третім особам виключно з ціллю та в межах забезпечення Продавцем виконання обов’язків покладених на нього відповідно до умов цього Договору. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних». Персональні дані Покупців зберігаються в базі даних Продавця. Персональні дані Покупців збираються виключно з метою виконання умов цього Договору, дотримання норм у сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері реклами.
11.2. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на мобільний телефон Покупця з його згоди. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, направивши письмову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Продавцю за адресою, вказаною на Сайті. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про Замовлення і етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.
11.3. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі.

12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір вважається укладеним в момент завершення оформлення Замовлення Покупцем та підтвердження прийняття Замовлення до виконання Продавцем.
12.2. Договір діє до повного виконання Сторонами всіх умов цього Договору.

13. АВТОРСЬКІ ПРАВА

Уся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені на Сайті https://www.kurkago.com/, є власністю Продавця.

14. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

Продавець звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо таке невиконання зобов’язань являється наслідком обставин непоборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, виникнення та існування яких є поза контролем Продавця. До обставин непереборної сили належать у тому числі: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, акти тероризму, диверсії, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо,рішення органів влади, зміни національного законодавства, збій в роботі технічних систем, що використовуються Продавцем, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Продавця, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, затори на дорогах, тощо.

15. ІНШІ УМОВИ

15.1. Продавець вправі переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов’язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.
15.2. Сайт може бути тимчасово частково або повністю недоступний внаслідок проведення технічних, профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.
15.3. З усіх питань, які не передбачені умовами цього Договору, Покупець та Продавець керуються чинним законодавством України.
15.4. У випадку встановлення особливих умов стосовно асортименту, вартості Товарів, інших умов замовлення у зв’язку з проведенням акцій, тощо – такі дії не будуть вважатися порушенням п. 2 ст. 633 Цивільного кодексу України.
15.5. Оформляючи замовлення незалежно від способу оформлення (усно по телефону чи в електронній формі на Сайті) Покупець підтверджує наступне:
– Покупець ознайомлений з умовами цієї пропозиції (оферти) укласти Договір та акцептує їх у повній мірі та беззастережно;
– Покупець ознайомлений та погоджується з асортиментом та вартістю Товарів, умовами їх оплати та доставки, іншими умовами купівлі-продажу Товарів, зазначеними на Сайті;
– усі надані Покупцем при оформленні замовлення дані (перелік Товарів, свої персональні дані, адресу доставки, номер телефону тощо) є актуальними та повними. Покупець надав усі необхідні деталі замовлення стосовно асортименту, кількості Товарів, тощо, які мав намір надати, під час оформлення Замовлення. Внесення змін до Замовлення або відмова від Замовлення після його підтвердження не допускається.

Оператор продажу та доставки їжі КУРКАGO діє через ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ МОРГОЄВА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА, платника єдиного податку 3 групи 5% без реєстрації ПДВ, що зареєстрований 05.05.2015, що підтверджено записом в Єдиному Державному Реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців № 2 415 000 0000 068951.